Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Xin đọc bài của người Phật tử viết về Tổng Thống Ngô Đình Diệm.


Ông Nguyễn Kim Khánh nhận xét rất đúng

Nhìn lại lịch sử từ khi Hoàng đế Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng , sau đó được dân bầu làm Tổng thống --- Thời gian 1954 đến 1963 là thời kỳ Phật Giáo phát triển huy hoàng nhất trong 60 năm qua .

TT Diệm đã bổ nhiệm và gắn lon tướng ----từ chuẩn tướng lên đại tướng -- cho hơn hai mươi tướng lãnh .- Tất cả những tướng này đều là người Phật Tử --và đều được TT yêu thương , bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng chính phủ và quân đội .

TT Diệm không thăng cấp tướng lãnh nào cho người Công Giáo cả .

Suy Nghĩ Của Một Giới Trẻ Từng Hiểu Sai về Ngô Tổng Thống.

Hôm nay, mình dành chút thời gian đi viếng mộ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm (12.8.2017). Người khai sinh ra nền đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, Cụ đã chịu oan hơn 50 năm qua. Có rất nhiều tài liệu giải mã về Cụ cũng rất nhiều, khen có, chê có. Giới trẻ ngày nay cũng hiểu và đánh giá về Cụ rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn trẻ trong nước vẫn chưa thật sự hiểu về Cụ. Từng là 1 cậu học sinh hiểu sai về Cụ, trách móc sai lầm về Cụ rất nhiều. Nay viết 1 bài để tạ lỗi một vị anh hùng dân tộc.

Sinh trưởng trong một gia đình công giáo danh vọng bậc nhất miền Trung thời đó. Tiếp thu tư tưởng từ cha ông ( Cụ Ngô Đình Khả nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, cương trực, đức độ, một nhà ái quốc chân chính, là bạn thân của các nhà cách mạng nổi danh thời đó như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Thành tích đáng kể nhất của cụ cố Ngô Đình Khả là nỗ lực thành lập Trường Quốc Học tại Huế, một trường công lập đầu tiên giảng dạy theo chương trình học thuật Đông Tây tại Việt Nam. Và chính Cụ là vị đại thần duy nhất đã can đảm công khai chống lại thực dân Pháp phế bỏ và đầy vua Thành Thái sang Phi Châu sống lưu vong, sau đó Cụ đã xin rũ áo từ quan về quê làm ruộng.)